top of page

Begeleiding aan huis

Soms heb je als gezin behoefte aan extra ondersteuning in huis. De praktijk begeleid kinderen en jongeren t/m 18 jaar onder het persoonsgebonden budget.

Hoe ga ik te werk?

Je komt bij de praktijk met een hulpvraag. Er zal een kennismakingsgesprek ingepland worden zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Dit gesprek is belangrijk, omdat je de kans krijgt om te zien of de begeleider past in jouw gezin voor we de samenwerking aangaan. Als beide partijen akkoord gaan, zal er eerst een fase zijn waarin de begeleider en jouw kind elkaar leren kennen. Tegelijkertijd doet de begeleider in deze fase een observatie op de huidige situatie van jouw kind. Vanuit deze observatie wordt een begeleidingsplan gemaakt en vervolgens besproken met jou (en eventueel uw kind) voor de begeleider aan de slag gaat met de hulpvraag. Eens in de zoveel tijd zullen evaluaties ingepland kunnen worden met jou en als het mogelijk is ook met jouw kind erbij om de voortgang te bespreken en aanpassingen te maken aan het begeleidingsplan als dit nodig blijkt te zijn.

Voor begeleiding onder het PGB wordt geen vast tarief gerekend. De reden achter deze keuze is dat gemeentes elk hun eigen bedragen rekenen voor verschillende vormen van hulpverlening.  Aan de hand van de uren en soort activiteiten die worden ondernomen wordt er door de praktijk een prijs berekend. Dit voorstel kan naar de gemeente. 

bottom of page