top of page

Klachtenregeling

Praktijk Otterspoor vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorgverlening. De praktijk doet zijn best u zo goed mogelijk zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat er dingen misgaan of anders lopen dan u verwacht. Dit horen we graag, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken en de zorgverlening verbetert kan worden. Hier leest u welke mogelijkheden er zijn.

Ga het gesprek aan

Wanneer u, als cliënt, ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dan eerst met de praktijk het gesprek aan te gaan. Wij proberen er dan samen uit te komen. Mocht het overleg dat wij samen voeren niet tot een oplossing leiden voor u, dan heeft u de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. Op deze pagina wordt u geïnformeerd over hoe het indienen van een officiële klacht in zijn werk gaat.

 

Een klacht indienen, hoe gaat dat?

Uw klacht kan betrekking hebben op uw zorg of de manier waarop er met u wordt omgegaan. De klachtenregeling heeft de praktijk ondergebracht bij ZZP-erindezorg. U kunt een klacht indienen via het online klachtenformulier, dat hier te vinden is: https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht.

U kunt zelf een klacht indienen. Uw vertegenwoordiger kan dat ook namens u doen.

De klacht wordt ontvangen door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris wordt er alleen bij betrokken indien u dat wenst. De klachtenfunctionaris is ook bereikbaar via e-mail: klachtenfunctionaris@zzp-erindezorg.nl.

 

Klachtenfunctionaris

De praktijk beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris, werkzaam bij ZZP-erindezorg. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon die u kan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. Wanneer de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen via het elektronische klachtenformulier, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. U krijgt de ruimte om uw klacht toe te lichten. Er wordt u om toestemming gevraagd om de praktijk als betrokken zorgaanbieder te informeren.

 

Vervolgens worden er afspraken gemaakt. De klachtenfunctionaris stelt de praktijk ook op de hoogte van de ingediende klacht. De klachtenfunctionaris gaat kijken of er nog een gesprek mogelijk is; eventueel kan de klachtenfunctionaris daarbij aanwezig zijn om te bemiddelen. Binnen zes weken ontvangt u van de zorgaanbieder een schriftelijke reactie op uw klacht. Ook de klachtenfunctionaris stuurt een afsluitende brief met daarin het resultaat van de afhandeling en de eventuele bemiddeling van uw klacht.

 

De klachtenfunctionaris behandelt een klacht altijd in vertrouwen. Alleen in overleg met u worden stappen ondernomen. De klachtenfunctionaris handelt neutraal en onpartijdig. Het contact met de klachtenfunctionaris is gratis.

bottom of page