top of page

Diensten

U kunt u inlezen over de verscheidene diensten die ik lever in de subpagina's via het menu.

Of klik hieronder:

Therapie aan huis

Begeleiding aan huis

Voor bedrijven

Vaktherapeutische diensten en persoonlijke begeleiding zijn sinds15 februari 2023 beschikbaar.

Missie & Visie

Mijn missie is om zorg te bieden aan mensen die behoefte hebben om gezien en gehoord te worden op een manier die bij hun past. Mijn visie om dit waar te maken is als volgt; Door middel van begeleidings- en beeldende technieken die ik aangeleerd heb en eigen heb gemaakt, kunnen we op een diepere laag de gevoelens en ervaringen van jou als uniek mens onderzoeken. Samen werken we toe naar jouw doelen in de veiligheid van je eigen huis.

Werkomgeving

Op deze map ziet u de omgeving Haaglanden en Bollenstreek waarin de praktijk werkzaam is. 

Vergoedingen

Beeldende therapie

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging, Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).  Dit betekent dat in sommige gevallen de zorg gedeclareerd kan worden. Op Zorgwijzer is meer informatie te vinden over het declareren van beeldende therapie bij zorgverzekeraars. Controleer altijd eerst bij uw eigen zorgverzekering of de therapie gedeclareerd kan worden, zo kunt u zelf een weloverwogen keuze maken of u zorg wilt aanvragen bij Praktijk Otterspoor.  In sommige gevallen mag beeldende therapie aangevraagd worden vanuit het persoonsgebonden budget. Voor meer informatie over beeldende therapie aan huis klik hier.

Persoonlijke begeleiding

Voor persoonlijke begeleiding kan de praktijk onder het persoonsgebonden budget werken dat beschikbaar is gesteld voor uw kind. We overleggen dan een passend bedrag op basis van de werkzaamheden die de praktijk voor uw kind zal verrichten en wat de gemeente aan budget vrijstelt. Voor meer informatie over persoonlijke begeleiding aan huis klik hier.

bottom of page