top of page
digging for gold.jpg

Therapie aan huis

Waarom aan huis?

Voor sommige mensen kan het lastig zijn om te reizen naar een praktijk. Dit kan om lichamelijke, psychische of sociale redenen zijn. Daarom bied ik therapie aan huis. Zo hoef je niet te reizen en kan je toch therapie krijgen. 

Aantal sessies

Over het algemeen zal het traject bestaan uit 10 tot 12 sessies. Dit kan langer of korter zijn op basis van jouw hulpvraag.

Voor wie?

Iedereen kan baadt hebben aan beeldende therapie. De praktijk werkt met mensen vanaf 5 jaar

Je kan bij ons terecht met verschillende hulpvragen. Autisme Spectrumstoornis, burn-out, rouwverwerking, depressie, etc. 

Tarieven

Ik reken 54 euro* per uur, reistijd inbegrepen.

Je kunt kiezen voor een sessie van 1 uur: 54 euro

Of een sessie van 1,5 uur: 80 euro.

Hoe ziet de therapie eruit?

Er zal eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden om te zien waar jouw behoeftes liggen. Vervolgens maken we samen drie vrije werken. Vanuit onze gesprekken en de kunstzinnige werken wordt er een behandelplan opgesteld. Deze wordt met jouw besproken en kunnen we aan de slag. De laatste sessie evalueren we het traject en nemen wij afscheid. 

Samenwerking

Over het algemeen werkt de praktijk zelfstandig. Als er meer hulpverleners betrokken zijn is het handig de zorg af te stemmen. Overleg dit bij het kennismakingsgesprek.

*Dit bedrag valt niet onder therapie vanuit het PGB. De reden voor deze keuze is omdat elke gemeente eigen tarieven bepaalt voor hulpverlening. Bij onderhandelingen met de gemeente zal er gestreven worden naar bovenstaand bedrag.

Wanneer is beeldende therapie niet geschikt?

Er zijn instanties waarin beeldende therapie minder geschikt is.  Praktijk Otterspoor sluit behandeling uit op basis van de volgende criteria:

 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

 • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;

 • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg conform de Wet Zorg en Dwang;

 • Die de hulp van Praktijk Otterspoor niet accepteren;

 • Die andere cliënten of collega zorgaanbieders discrimineren;

 • Met ernstig decorumverlies, verbale en non verbale agressie;

 • Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;

 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor omgeving of zorgaanbieder;

 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;

 • Met een klinische behandelbehoefte;

 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;

 • Die suïcidaal gedrag vertonen;

 • Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;

 • Met een actuele en ernstige eetstoornis waarvan eerst opname of behandeling van ziekenhuis en/of een klinische setting behoeft.

bottom of page