top of page

Voor bedrijven

Flexwerk

In overleg met uw instantie kan er via een tijdelijke overeenkomst extra ondersteuning aangeboden worden als vaktherapeut of beeldend activiteitenbegeleider aan uw cliënt(en) en/of deelnemers. Neem contact op om de mogelijkheden en de termen van het samenwerkingsverband te overleggen.

bottom of page