top of page

Het Voeden van Harten en Zielen: Beeldende Therapie voor Kinderen met Hechtingsproblematiek

Welkom bij een blog van Praktijk Otterspoor. Kunst heeft de unieke mogelijkheid om de taal van emoties te spreken wanneer woorden tekort schieten. Voor kinderen met hechtingsproblematiek kan het uiten van emoties en het maken van connecties lastig zijn. Dit is waar beeldende therapie om de hoek komt kijken. Het biedt een veilige en creatieve omgeving voor deze jonge geesten om te groeien en bloeien. In deze blog wil ik graag in gaan op mijn eigen ervaringen met deze bijzondere kinderen.


Het begrijpen van hechtingsproblematiek in kinderen

Hechting is een emotionele band die gevormd wordt tussen kinderen en hun opvoeders. Kinderen met hechtingsproblematiek kunnen te maken gehad hebben met inconsistente zorg of verwaarlozing, wat kan leiden tot moeilijkheden in het vormen van vertrouwde relaties. Dit kan zich gaan uiten in probleemgedrag, een laag zelfbeeld en het moeite hebben met het reguleren van emoties.


De helende kracht van beeldende therapie

Beeldende therapie biedt een non-verbale uitlaatklep voor kinderen die moeite hebben om complexe gevoelens te uiten. Het creatieve proces van beeldende therapie geeft deze kinderen de mogelijkheid om gevoelens, angsten en verlangens in een veilige en ondersteunende omgeving te onderzoeken.


Mogelijke technieken voor kinderen met hechtingsproblematiek

(Op basis van eigen ervaring)


1. Collage maken: Collages maken houdt in het kort in dat verschillende materialen (beelden, teksten, kleur en vorm) worden geknipt of gescheurd en op een vel samengesteld wordt waarbij een bepaald thema kan ontstaan. Deze techniek helpt kinderen om verschillende aspecten van hun leven en emoties te onderzoeken en deze door middel van de collage bewust een connectie mee te maken.


2. Verhalend tekenen of schilderen: Door middel van het voorlezen van verhalen kunnen kinderen indirect hun gevoelens en ervaringen delen. Kinderen maken connectie met een verhaal en schilderen of tekenen aan de hand daarvan een beeld dat voor hun het meeste is bijgebleven. Daar kan over in gesprek worden gegaan.


3. Emotioneel gecentreerd werken: Aan de hand van verschillende materialen kunnen kinderen gevraagd worden om beeldend weer te geven hoe specifieke emoties er voor hun uitzien. Het uitbeelden van een emotie helpt bij het leren herkennen en benoemen van emoties.


Het belangrijkste: Samenwerken met het kind

Het bouwen van een sterke vertrouwensband is enorm belangrijk voor elke therapie.

Als het aankomt op kinderen met hechtingsproblematiek zou ik het volgende als extra belangrijk beschouwen: Wees geduldig, empathisch en bewust van wat het kind verteld, zowel verbaal als non-verbaal. Laat hen in eerste instantie de sessies leiden en geef hen de ruimte om zichzelf te uiten op hun eigen tempo. Valideer gevoelens en creaties zonder waardeoordeel. En als laatste: Creëer een ruimte waar zij zich begrepen en geaccepteerd voelen.


Conclusie

Beeldende therapie is een krachtig middel om kinderen met hechtingsproblematiek te begeleiden op een weg naar connectie. Door het geven van een veilige en creatieve uitlaatklep, kunnen we kinderen in staat stellen om te exploreren in hun eigen emoties, het herbouwen van vertrouwen en mogelijk gezonde banden met anderen leren aangaan. Als beeldend therapeut heb ik de privilege om deze jonge mensen te mogen begeleiden en ondersteunen in hun reis van ontwikkeling, sociale contacten en emotieregulatie.


-Praktijk Otterspoor

66 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page