top of page

De harmonische werking van de nat-in-nat techniek*


Inleiding


Beeldende therapie AG (antroposofisch geïnspireerd) heeft naar mijn mening een magische geneeswijze van creatieve impressie (en expressie) en een belangrijke toevoeging in de zorg voor emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn. Het doel is om balans, harmonie en transformatie te brengen bij het individu. Vanuit het persoonlijke idee dat ieder mens een uniek en aangeboren vorm van creativiteit bezit, denk ik dat de therapie deelnemers aanmoedigt om contact te maken met hun onbewuste delen van hunzelf.


Beeldende therapie AG, legt de nadruk op het voeden van het individu door middel van een artistieke medium. Één van deze fundementale technieken die in de praktijk wordt toegepast is de nat-in-nat techniek. Een, naar mijn mening, fascinerende methode die een wereld van emoties en zelfontdekking opent.


1. De nat-in-nat techniek: Een reis naar de kern

De nat-in-nat techniek speelt in de antroposofische beeldende therapie een centrale rol in creatieve exploratie. De techniek bestaat uit het aanbrengen van natte verf op een nat papier (vaak A3). Dat van voor het oppakken van de kwast, zorgvuldig is bevochtigt met een nat sponsje. Door het natte papier en de uitgedunde verf kunnen de kleuren vrij vloeien en vermengen. Daarnaast is er bij deze techniek geen sprake van opgelegde beperkingen in precieze penseelstreken of vooraf bepaalde resultaten. Dit onbegrensde proces geeft een weerspiegeling weer van vloeiende emoties en gedachten. Hierdoor geeft het de schilder toegang tot diepere en eventuele onbewuste emoties.


2. Het omarmen van imperfecties

Bij andere technieken, mediums en opdrachten, zoals het kopiëren van traditionele kunst in pastel of het boetseren van een octaëder, waar naar mijn idee vaak de neiging is te streven naar perfectie, wat kan leiden tot zelfkritiek en onzekerheid. Doet de nat-in-nat techniek daarentegen aanmoedigen tot spontaniteit en onvolmaaktheid. Dit gebrek aan terughoudendheid kan de schilder de vrijheid bieden om hun eigen kwetsbaarheden te omarmen, wat in gevolg zou kunnen leiden tot gevoelens van zelfacceptatie en zelfliefde.


De nat-in-nat techniek heeft daarnaast, zoals eerder kort benoemd hierboven, de kwaliteit om kleuren onvoorspelbaar te laten mengen en vloeien. Dit kan bij de schilder onbewuste beelden en symbolen oproepen. Onbewuste emoties en ervaringen kunnen in de innerlijke wereld van de schilder verkent worden.


3. Vloeien en loslaten

De techniek leert de pracht van vloeibaarheid en loslaten. Kleuren die overvloeien in nieuwe kleuren, leert de schilder controle los te laten en de onvoorspelbaarheid van de techniek (hopelijk) te omarmen. Deze waardevolle les, gaat verder dan het beschilderde papier en zou veerkracht en aanpassingsvermogen kunnen bevorderen in het dagelijks leven.


4. Zelfvertrouwen aanmoedigen

De techniek zou de schilder aansporen om te vertrouwen op de eigen instincten. Er wordt zoals eerder beschreven, niet vooraf een plan gevolgd, maar gevraagd om te vertrouwen op het eigen gevoel. Dit proces zou het zelfvertrouwen vergroten.


Conclusie

In conclusie zou de nat-in-nat techniek invloed hebben op zelfontdekking, acceptatie en zelfvertrouwen. Door het loslaten van controle en perfectie en het vertrouwen op zichzelf kunnen mensen dieper in hun emoties te duiken en het vinden van een harmonieuze balans tussen zichzelf en de buitenwereld bevorderen.


De nat-in-nat techniek is naar mijn mening als een transformerende en stromende rivier die in staat is om mensen onder te dompelen in diepgaande inzichten, emotioneel bewustwording en uiteindelijk de magie onthullen die zich in elke menselijke ziel huist.- Praktijk Otterspoor
*De informatie in deze blog is geschreven op basis van eigen kennis en ervaring en niet op onderzoek.

45 weergaven0 opmerkingen

Kommentarer


bottom of page